Warto wiedzieć

Masz pytania - nie znalazłeś odpowiedzi...
Zapytaj

Pompa ciepła to jedno z najczęściej wybieranych sposobów ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym i nie tylko, w ciągu ostatnich kilku lat.

Popularność tego rozwiązania wynika zarówno z dbałości o środowisko, jak i o portfele użytkowników. Zanim przejdziemy do szczegółów warto przybliżyć sobie podstawy.

Pompa ciepła jest źródłem ciepła wykorzystującym energię odnawialną, czyli ciepło pochodzące z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza. W przeciwieństwie do tradycyjnych paliw opałowych (węgiel, olej, gaz) ciepło pochodzące z natury ma zdolność regeneracji, nie można go zatem wyczerpać. Stąd bierze się ekologiczny charakter pomp ciepła. Można przyjąć, że pompy ciepła wykorzystując energię naturalną oddają ją w postaci ciepła za darmo. Nie są one jednakże samowystarczalne – do funkcjonowania potrzebują niewielkich nakładów energii elektrycznej.

Dostępna na rynku oferta pomp ciepła obejmuje modele, które wytwarzają ciepło z wody gruntowej, ziemi lub powietrza. Przybliżymy trzecie z wymienionych rozwiązań, ponieważ jest ono najnowocześniejsze, najmniej kłopotliwe oraz najtańsze. Nazwane jest ono powietrze-woda („powietrze”, ponieważ stąd pompa czerpie energię, „woda”, ponieważ oddaje ją do ogrzewania wody). Zaletą tego typu pompy ciepła jest fakt, że nie trzeba instalować wymiennika gruntowego. Dzięki temu montaż jest dużo prostszy i tańszy. Zminimalizowane są również koszty eksploatacji – nie ma potrzeby wykonywania częstych przeglądów oraz czyszczenia wymiennika.

Warto przy okazji wspomnieć o nazewnictwie, z jakim się spotykamy przy okazji konfiguracji pompy ciepła i ogrzewania domu. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła jako nasze jedyne źródło ogrzewania, będzie to układ monowalentny, spotykany najczęściej, kiedy źródłem ciepła dla pompy jest grunt lub woda. Jeśli wybierzemy pompę ciepła powietrze-woda, układ będzie zapewne wyposażony w grzałkę elektryczną, która będzie spełniać funkcję wspomagającą. Będzie to układ biwalentny monoenergetyczny. I wreszcie, trzeci rodzaj układu to biwalentny alternatywny. Występuje on wtedy, gdy pompa ciepła działa równolegle z dotychczasowym źródłem ogrzewania, np. piecem gazowym.

Powietrze jest najbardziej dostępnym źródłem energii, która może być wykorzystana do wytworzenia ciepła. O ile wydaje się to zrozumiałe podczas ciepłych dni, o tyle ciężej jest to pojąć w przypadku aury zimowej. Tymczasem nawet wtedy powietrze jest doskonałym źródłem ciepła, a wynika to z faktu, że ilość energii pochodzącej ze słońca jest olbrzymia. Nawet jeśli nie czujemy tego na własnej skórze, w powietrzu przez cały rok znajduje się dużo energii cieplnej.

Zrozumienie działania pompy ciepła ułatwi przykład lodówki – odbiera ona ciepło z żywności i oddaje je do otoczenia poprzez funkcjonowanie układu chłodniczego. W przypadku pomp ciepła przebiega to odwrotnie – pompa pobiera ciepło z powietrza, a następnie przetwarza je w układzie chłodniczym, po to, by oddać je wewnątrz domu w temperaturze umożliwiającej ogrzewanie oraz zapewnienie ciepłej wody.

Schemat działania pompy ciepła Estia Toshiba

Proces ten w przybliżeniu wygląda następująco: ciepło z powietrza pobierane jest przez ciekły czynnik chłodniczy, który przechodzi przez parownik, po czym zmienia swój stan na gazowy. W tej postaci przemieszcza się do sprężarki, w której na skutek zmiany ciśnienia, podnosi swoją temperaturę. Następnie sprężony gaz dociera do skraplacza, gdzie na skutek kontaktu z chłodniejszą powierzchnią ulega skropleniu oddając ciepło do wody ogrzewającej dom. Skroplony gaz z wymiennika pod dużym ciśnieniem trafia do zaworu dławiącego, gdzie następuje powtórne zmniejszenie ciśnienia. 

Więcej na temat działania pompy ciepła powietrze-woda znajdziesz tutaj: Jaka technologia