Warto wiedzieć

Masz pytania - nie znalazłeś odpowiedzi...
Zapytaj

Jako alternatywne rozwiązanie dla zbiorników ESTIA proponujemy innowacyjne rozwiązanie firmy ACV

System “zbiornik-w-zbiorniku”

Cylindryczny zasobnik, wypełniony ogrzewaną wodą, umieszczono koncentrycznie w zbiorniku zewnętrznym, w którym przepływa woda grzewcza. Omywa ona ze wszystkich stron pofałdowane ścianki zasobnika zawieszonego swobodnie na króćcach zimnej i ciepłej wody.

Zasobnik ciepłej wody

Zasobnik wewnętrzny jest odporny na korozję oraz na zmiany ciśnienia i temperatury wody. Jest wykonany z chromoniklowej stali stopowej (304 lub DupLEX) spawanej całkowicie w osłonie argonowej metodą TIG. Przed połączeniem, również dennice są poddawane trawieniu i pasywacji, dodatkowo część walcowa podlega pofałdowaniu na specjalnych walcach. Zapewnia to długą żywotność urządzenia. Zaprojektowaliśmy urządzenia odporne na zmiany ciśnienia i możliwie minimalnej przyczepności kamienia kotłowego do ścianek zasobnika o zmiennej geometrii.

Zbiornik zewnętrzny

Zbiornik zewnętrzny (korpus wymiennika) zawierający wodę grzewczą wykonano ze stali węglowej STW 22.

Izolacja termiczna

Izolację termiczną stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa (50 mm) wtryskiwana bezpośrednio pod płaszcz wymiennika.


Wymiennik hybrydowy zaprojektowany dla różnego rodzaju źródeł energii i zastosowań

 1. Zasilanie obiegu c.o. wysokotemperaturowego
 2. Powrót obiegu c.o. wysokotemperaturowego
 3. Zasilanie wężownicy
 4. Powrót wężownicy
 5. Zasilanie obiegu c.o. niskotemperaturowego
 6. Powrót obiegu c.o. niskotemperaturowego
 7. Tuleja pomiarowa czujnika (wężownica)
 8. Tuleja pomiarowa czujnika (najniższa temp. w zasobniku)
 9. Podłaczenie opcjonalnej grzałki elektrycznej
 10. Miejsce do podłączenia zestawu hydraulicznego

Unikalna konstrukcja ACV Zbiornik-w-Zbiornik ze stali nierdzewnej

 1. Polipropylenowa pokrywa
 2. Polipropylenowa obudowa
 3. Zasobnik ze stali nierdzewnej (obieg c.w.)
 4. Odpowietrznik ręczny
 5. Izolacja z pianki poliuretanowej
 6. Rurka wgłebna
 7. Zbiornik zewnętrzny (obieg c.o.)
 8. Grzałka elektryczna (opcja)
 9. Wężownica ze stali węglowej
 10. Tuleja pomiarowa czujnika

 

 

 

 

 


Zasady pracy

Gradient temperatury wody zasila wyjścia w górnej części wymiennika a energia pochodzi z dolnej części gdzie podłączone są źródła energii.

Obiegi wysokotemperaturowe (np. grzejnikowe) są podłączone w górnej części wymiennika. Stratyfikacja temperatury wody pozwala bezpośrednio podłączyć niskotemperaturowe obiegi (np. ogrzewanie podłogowe) w dolnej części wymiennika Smart Multi Energy.

Smart Multi Energy można podłączyć do większości odnawialnych źródeł energii, może pracować jako jednostka centralna systemu i magazynować energię potrzebną do ogrzewania i produkcji ciepłej wody.


Zasady pracy - źródło energii kolektory słoneczne

Energia z promieniowania słonecznego używana jest do podgrzewu wody przez wężownicę centralnie umieszczoną w zasobniku wody grzewczej.

Duża pojemność wody grzewczej pozwala na wspomaganie ogrzewania.


Zasady pracy - źródło energii kocioł grzewczy

Zbiornik-w-Zbiorniku może być podłączony do kotła poprzez obieg grzewczy. Obieg grzewczy kotła cyrkuluje w zewnętrznym zbiorniku wymiennika i podgrzewa zasobnik wewnętrzny zawierający ciepłą wodę. Gdy tylko wymagana temperatura zostanie osiągnięta, kocioł i pompa wyłączają się.

 


Zasady pracy - źródło energii pompa ciepła

Smart Multi Energy jest idealnym partnerem do współpracy z pompą ciepła jako drugim źródłem energii wraz z kolektorami słonecznymi.


Zasady pracy - źródło energii kominek

Smart Multi Energy może również odbierać ciepło od kominka z płaszczem grzewczym.

 


Zasady pracy - zastosowanie ciepła woda

Podłączenia ciepłej wody znajdują się w górnej części zasobnika wewnętrznego. Energia zmagazynowana w wewnętrznym zasobniku wymiennika Smart Multi Energy, zapewnia komfort ciepłej wody podczas kąpieli.

 


Zasady pracy - zastosowanie ogrzewanie podłogowe

W wyniku gradientu temperatury wewnątrz wymiennika, niskotemperaturowy obieg może być podłączony bezpośrednio, na przykłąd ogrzewanie podłogowe nie wymaga zasobnika buforowego.

 


Zalety Zbiornik-w-Zbiorniku

 1. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca długą żywotność.
 2. Możliwość magazynowania wody o wysokiej temperaturze do 900C.
 3. Zasobnik kurczy się i rozciąga zależnie od zmian temperatury wody.
 4. Nieodkładanie się kamienia na ściankach zasobnika.
 5. Anty-legionella - wyższa temperatura i cyrkulacja wody w dolnej części zbiornika.